+31 (0)85 130 1659 info@ferias.nl

MVO

Home / Over ons / MVO

MVO-beleid Férias Holidays

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een bedrijf dat actief aan MVO doet, streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. Het maakt bij beslissingen constant een gedegen afweging tussen de effecten op de eigen bedrijfsdoelstellingen en de effecten op de omgeving. Daarbij staat de balans tussen economische vooruitgang en zorg voor de omgeving voorop. De toeristische en recreatieve sector heeft vaak te maken met activiteiten die impact hebben op omgevingsfactoren als natuur, milieu, individuele mensen en de maatschappij als geheel. Niet alleen bedrijven die zelf actief zijn in de toeristische of recreatieve sector hebben hier mee te maken, maar ook hun werknemers, leveranciers en afnemers of klanten.

Wat MVO bij Férias Holidays inhoudt

Als onderneming die actief is in de toeristische sector, heeft ook Férias Holidays te maken met de impact van haar activiteiten op de omgeving. Wij nemen op maatschappelijk gebied daar onze verantwoordelijkheid in. Het beleid van Férias Holidays op het gebied van MVO komt tot uitdrukking in de volgende doelstellingen.

Transparant opereren

Bij Férias Holidays vinden we dat op een eerlijke manier zaken doen cruciaal is voor ons voortbestaan. Daarom zijn we altijd transparant naar onze klanten toe. Dat betekent dat er altijd volledig inzicht wordt gegeven in de boekingsvoorwaarden en prijzen bij het huren van een vakantiewoning.

Voorbereiding op werken in bedrijfsleven bieden

Wij nemen onze maatschappelijke taak serieus en zijn daarom een erkend leerbedrijf. Leerlingen van mbo- en hbo-opleidingen kunnen bij Férias Holidays stage lopen om praktijkervaring op te doen. De begeleiding is in handen van ervaren werknemers, die ervoor zorgen dat onze stagairs aan het einde van hun stageperiode beter voorbereid zijn op het werken in het bedrijfsleven.

Optimale werkomstandigheden creëren

Het bieden van goede werkomstandigheden voor onze medewerkers op zowel fysiek als sociaal gebied is belangrijk. Bij Férias Holidays vullen we dit concreet in door onder meer werkomstandigheden te creëren die voldoen aan nationale regelgeving (bijvoorbeeld de wet op de Arbeidsomstandigheden oftewel de Arbowet), te kiezen voor huisvesting in een modern en schoon kantoorpand met voldoende faciliteiten en parttime werken te faciliteren.

Stimuleren van een gezondere levensstijl

Uit gezamenlijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en Diabetes Fonds uit 2011 blijkt dat mensen die regelmatig sporten op het werk beter presteren, minder vaak ziek zijn en ook positiever in het leven staan dan degenen die niet sporten. Férias Holidays vindt het belangrijk dat werknemers goed in hun vel zitten en stimuleert daarom een gezondere levensstijl. Dat doen wij onder meer door iedere werknemer op ons hoofdkantoor de kans te geven om twee uur per week onder werktijd te kunnen sporten.

Energiezuiniger opereren

Het terugbrengen van het energieverbruik is een MVO-doelstelling die perfect samen gaat met onze andere bedrijfsdoelstellingen. We vinden het van belang om de footprint van onze vakantiewoningen tot een minimum te beperken. Enerzijds proberen we onze klanten bewuster te maken van het effect van hun energieverbruik en net zoals thuis zuiniger om te gaan met onze beperkte energiebronnen. Anderzijds evalueren we ieder jaar ons energieverbruik via een zogenaamde “energieaudit”. We kijken dan niet alleen naar de ontwikkeling van het energieverbruik en de redenen voor veranderingen daarin, maar stellen daarbij ook kritische vragen over bijvoorbeeld de manier waarop het energieverbruik in de gaten gehouden wordt en of er meer inzicht zijn in bepaalde energiestromen.

Continue evaluatie en verbetering MVO-beleid

Ieder jaar evalueert Férias Holidays het eigen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij kijken we of onze plannen op de juiste manier uitgevoerd worden en voldoen aan alle eisen die we daar aan hebben gesteld. De resultaten van deze evaluatie worden vervolgens met elkaar besproken. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het ambitieniveau van de MVO-doelstellingen, de benodigde maatregelen die al worden genomen en eventuele verdere verbeterpunten.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen wil Férias Holidays zich continue blijven verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

People

Planet

Profit

... ...